Innkalling til årsmøte i NORSK ARABERHESTFORENING

Denne e-posten inneholder bilder, kan du ikke se dem? Les nyhetsbrevet online.
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev fra

Norsk Araberhestforening

 
16. oktober 2021 
 
 
 

Hei Besøkende

 

Innkalling til årsmøte i NORSK ARABERHESTFORENING

 

Sted: Rica Oslo Hotel, nr.1 Europarådetsplass

Dato: 26. mars 2010

Tid: 13.00

Saker som ønskes på årsmøtets agenda må være styret i hende senest 26. februar 2010.

Agenda vil være tilgjengelig, senest 12. mars 2010, på følgende måter:

* på www.araberhest.no for utskrift

* sendes ut til alle med registrert e-mail adresse på hjemmesiden

* pr. post til de som ønsker dette - kontakt sekretær Ingrid A. Waage på 41328661 el. webmaster@araberhest.no 

Det vil bli servert kaffe, te, og grønnsaker m/dip.

 

VELMØTT!! 

 

 
 
Ønsker du ikke å motta disse nyhetsbrevene?

 

Powered by AcyMailing