Norsk Araberhestforening

 
  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Nyhetsarkiv

Kunngjøring

Norsk Araberhestforening fattet i 2010 et vedtak om å gi Nette Bådal en advarsel som en reaksjon på en hendelse i forbindelse med NAHF's Int. B-show samme år. Dette vedtaket og de etterspill som har fulgt i kjølvannet av dette, har dessverre hatt en negativ påvirkning på driften av foreningen, samt at det har ført til splittelser i araberhestmiljøet.

Sittende Styre i NAHF er av den oppfatning av at saken kunne vært håndtert annerledes. Vi beklager de ulemper og belastninger dette har påført Nette Bådal, eventuelle andre parter, samt de konsekvenser dette har hatt for NAHF som forening og dets medlemmer.

Vi er en liten forening, hvis formål er å ivareta og legge forholdene til rette for avl og bruk av fullblodsaraberen. Vi håper med dette at vi kan legge konflikter og uenigheter bak oss, slik at vi igjen kan samles om å ivareta verdens flotteste og mest allsidige hesterase!

 

pornfiles