Norsk Araberhestforening

 
  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Avl Endringsnotat

Endringsnotat

Endringsnotat til avlsplan 2015

Den norske stat har forvaltet et ansvar for norsk hesteavl i 150 år. Norsk Hestesenter har vært forvalter av denne forskriften. Fra 15. januar 2015 endret Landbruks- og Matdepartementet "forskrift for reinavla dyr av hestefamilien" dvs. at NHS ikke lengre forvalter en forskrift, og krav om kåring av hingster ikke lengre er et offentlig ansvar. Dette med umiddelbar virkning.

Norsk Araberhestforening har fra nå tatt over ansvaret og vi skal selv forvalte norsk araberhestavl. En ny avlsplan er under utarbeidelse, men frem til den er godkjent av Mattilsynet har vi behov for en overgangsordning. 2015 vil være et overgangsår hvor det jobbes med avlsplanen og det kan komme endringer underveis i prosessen.

HINGSTEKÅRING for araberhester i 2015 vil være organisert av Norsk Hestesenter, i nært samarbeid med Norsk Araberhestforening. Hingstekåring er nå en frivillig ordning, men vi ønsker at alle hingster vises til kåring. Kåringsresultater er et nyttig redskap for hoppe-eiere ved valg av hingst. I henhold til WAHOs reglement er alle hingster godkjent for bruk i avl.

Retningslinjer for kåring 2015:

Det vil være kåring flere steder i lande for hingster 3-år og eldre. Se nhest.no for terminliste og påmeldingsskjema. Hingster som vises til kåring skal vises på hardt underlag, gjennomgå eksteriørbedømmelse og vises løs i ridehus.

Hingsten skal undersøkes av veterinær på kåringen. Høyden skal også måles.

Bruksprøver vil fra nå være frivillig. Bruksprøver gjennomføres i henhold til "Reglement for bruksprøver" som finnes på nhest.no/utstilling.
 

God bruksprøve og/eller tidligere oppnådde resultater har betydning for premieringen.

Premieringssystemet er endret til følgende: 1pr, 2pr, 3pr og 0pr/godkjent.

1pr kan kun gis til hingster 6 år og eldre. Tilleggspremieringen "Kvalitet" kan gis til hingster som utmerker seg.

Tidligere praksis med "egen hingst på egen hoppe" bortfaller.

Vi anbefaler at tidligere viste hingster stilles på nytt pga nye premieringsregler.

 

16.02.2015

Styret i Norsk Araberhestforening

Sist oppdatert ( tirsdag 03. mars 2015 22:03 )  

pornfiles